Progressive Alliance

 

A VILÁG HALADÓ SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTJAIT – KÖZTÜK A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRATÁKAT – TÖMÖRÍTŐ PROGRESSIVE ALLIANCE NYILATKOZATA – 2014.FEBRUÁR 21-22.

 

A szociális védelem mindenki számára emberi jog !

A XXI. században a Progressive Alliance politikai pártja kiállnak a társadalmi igazságosság és egyenlőség mellett, annak érdekében, hogy egy jobb világot teremtsenek, ahol a vagyon egyenlően oszlik el. A valóság azonban az, hogy a világ népességének több mint 80%-a nem rendelkezik társadalombiztosítási ellátással és olyan jövedelemmel, amely átmeneti segítséget jelentene  bármely személyes jellegű krízis vagy a gazdasági válság idején.

A világ lakosságának több mint fele él mélyszegénységben; gyerekek milliói halnak meg évente megelőzhető okokból; idős emberek millióit fenyegeti a szegénység, a nyomor és a különféle betegségek. A gazdasági válság rávilágított arra a társadalmi és gazdasági bizonytalanságra, amely a lakosság széles rétegeit sújtja. Az egyenlőtlenség a világ számos részén nő és az ezt ellensúlyozó intézkedések vagy túl lassúak, vagy hatástalanok maradtak. Ez a helyzet ugyanakkor nem elkerülhetetlen, sőt, orvosolható lenne határozott, közös fellépéssel !

Az elmúlt években számos társadalmi tiltakozás és nyugtalanság volt az egész világon.  Ezeket a mozgalmakat eltérő okok váltották ki, de egy elem közös volt bennük: a vita lényege minden esetben a demokrácia fejlődése és a társadalmi jogok körül összpontosult.  A szociális kérdés újra globális napirendre került.

Sürgető társadalmi problémák léptek fel a régóta fennálló nemrég megdőlt autokratikus rendszerekben, különösen az arab világban. Ez esetben kifejezetten a társadalmi egyenlőtlenség – a demokrácia problémájával párhuzamosan – okozta a regnáló kormányok közelmúltbeli bukását. A térség legtöbb országában a leginkább az öböl-államokból és a nyugati országokból származó jövedelem és a neoliberális gazdasági program tette együttesen lehetővé a kormányok tagjainak és üzleti partnereiknek, hogy rendszerszerűen, éveken át megtömjék a zsebüket, miközben a társadalom túlnyomó többségét magukra hagyták a szegénységben.

Az autokratikus rendszerekben együttesen megjelenő korrupció és nepotizmus a társadalom jelentős részét kiszorította a gazdasági és a politikai életből. Az aktív munkaerőpiaci politika és a társadalmi biztonság teljes hiánya a kirekesztettség és az igazságtalanság érzésének fő okozói között szerepel. Sok helyen a tanulás útján történő társadalmi előremenetel reménye is elhalt.

A fenntartható demokratikus állapot csak akkor bizonyulhat sikeresnek, ha azt a népesség szociális helyzetének fejlődésének folyamata kíséri.  Új szociális megállapodásokra van szükség, amelyek nem csupán megújítják az embereknek a kormányokba vetett bizalmát, de elsősorban megalapozzák az alapvető pozitív kapcsolatot közöttük.

Ugyanakkor a válság ideje csak akkor fordítható át az ébredés idejévé, ha a társadalom tanulási folyamata elkezdődik, a politikai mentalitás megváltozik, alternatívák formálódnak és kerülnek felszínre. Nem szabad, hogy ezek a mérhetetlen kihívások megbénítsanak bennünket!

 Ellenkezőleg, túl kell lépnünk a szótlanságon és meg kell fogalmazzuk a változás konkrét lehetőségeit. A kritika mindennapos lehet, de a társadalmainkban létezik a szolidaritás és az együttérzés. Így mindennél fontosabb, hogy pártok, kereskedelmi szövetségek, szociális szervezetek megragadják a pillanatot és előrelendítsék a tárgyalásokat és az alternatívák kidolgozását. A jelenlegi problémákra olyan gyakorlati megoldásokkal kell válaszolni, amelyek jövőbe mutató módon a társadalmi igazságosság talaján állnak.

A szociális védelem az egyik legfontosabb alapja az igazságos és fenntartható fejlődésnek.

A szociális védelem fontos tényező a fenntartható fejlődés stratégiájában és egyúttal biztosíték a személyes és szociális válsággal szemben.

A szociális védelmi háló koncepcióját a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) mutatta be 2009-ben.

A szervezet 185 tagállamának önkéntes vállalása óriási lehetőséget nyújt a társadalmi igazságosság kérdésének globális megismertetésére a szociális biztonsági rendszerek bevezetésén és kiterjesztésén keresztül. A tényleges cél minden állampolgár részére biztosítani a szociális védelmet, különösen a társadalom leggyengébb tagjai, illetve az informális gazdaságban dolgozók számára. Az alapvető védelmi sémák bevezetése előrelendíti a társadalmi igazságosságot a szegénység csökkentésével, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításával, a nemek közti egyenlőség támogatásával illetve a gyerekek tanulási lehetőségeinek fejlesztésével. Az előterjesztés szerint a nemzeti szociális védelmi rendszereknek az alábbi alapvető szociális garanciákat kellene tartalmazniuk:

-          hozzáférés meghatározott javakhoz és szolgáltatásokhoz, ide értve az alapvető egészségügyi ellátást – beleértve a szülőgondozást – amely megfelel az elérhetőség, elfogadhatóság, rendelkezésre állás és megfelelő minőség kritériumainak; továbbá az általánosan megfizethető lakhatást és olyan létfontosságú velejáróit, mint a víz és az áram biztosítása

 

-          legalább nemzeti szinten meghatározott alapvető bérbiztonság

 

o   a gyermekek számára elérhetővé téve a fejlődésükhöz szükséges egészséges élelmiszereket, tápszereket, az oktatást, a gondozást és egyéb szükséges javakat és szolgáltatásokat

o   az olyan aktív éveikben járó egyének számára, akik nem képesek elegendő jövedelemre szert tenni – különös tekintettel a betegekre, munkanélküliekre, a GYES-en lévőkre, a fogyatékkal élőkre, és az idősekre

A szociális védelmi háló kiépítése az első, fontos lépés egy átfogó társadalombiztosítási rendszer kiépítéséhez azokon a területeken, ahol még nincs szociális biztonság vagy nem megfelelő az ellátás.

A szociális védelmi háló számos ország számára valószerű politikai megoldást jelent, lehetővé téve egy alapvető szociális védelmi rendszer kiépítését, mely nem csak az egyént védi a társadalmi kockázatokkal szemben, hanem csökkenti az egyenlőtlenséget is.

A szociális védelmi háló az első kézzelfogható lépés egy sokkal igazságosabb társadalom felé vezető úton, melyet másoknak is követni kell. A Progressive Alliance biztosítani kívánja, hogy minden intézkedés nemzeti, regionális és nemzetközi szinten járuljon hozzá a szociális védelmi háló megerősítéséhez.

Végső cél, hogy az állampolgárokat kiszabadítsuk a szegénység csapdájából, és szociálisan igazságos társadalmak épüljenek.

A szociális biztonság az idős emberek, betegek, gyerekek és a munkaképtelenek társadalomba való beilleszkedésének alapja!

A szociális biztonság a politikai részvétel alapja!

A szociális biztonság a gazdasági és demokratikus fejlődés alapja!

A szociális védelem emberi jog!

 

Támogassa jelöltjeinket! örömmel felkeressük Önt.